a Currilingua

Chilòmitru
Locu
Ora
AntitàPassadori
è altri curridori
Dinuminazioni è cuntattuI solda dati

0
Bunifaziu
10:00

PARTENZA

1
Bunifaziu
10:08

2
Bunifaziu
10:16

3
Bunifaziu
10:24

4
Bunifaziu
10:32

5
Bunifaziu
10:40

6
Bunifaziu
10:48

7
Bunifaziu
10:56

8
Bunifaziu
11:04

9
Bunifaziu
11:12

10
Bunifaziu
11:20

11
Bunifaziu
11:28

12
Bunifaziu
11:36

13
Bunifaziu
11:44

14
Bunifaziu
11:52

15
Figari
12:00

16
Figari
12:08

17
Pianòttuli Caldareddu
12:16

18
Pianòttuli Caldareddu
12:24

19
Pianòttuli Caldareddu
12:32

Pausa
(48 minuti)

20
Pianòttuli Caldareddu
13:20

21
Pianòttuli Caldareddu
13:28

22
Pianòttuli Caldareddu
13:36

23
Pianòttuli Caldareddu
13:44

24
Pianòttuli Caldareddu
13:52

25
Pianòttuli Caldareddu
14:00

26
Munacìa d’Auddè
14:08

27
Munacìa d’Auddè
14:16

28
Munacìa d’Auddè
14:24

29
Munacìa d’Auddè
14:32

30
Munacìa d’Auddè
14:40

31
Munacìa d’Auddè
14:48

32
Sartè
14:56

33
Sartè
15:04

34
Sartè
15:12

35
Sartè
15:20

36
Sartè
15:28

37
Sartè
15:36

38
Sartè
15:44

39
Sartè
15:52

40
Sartè
16:00

41
Sartè
16:08

42
Sartè
16:16

43
Sartè
16:24

44
Sartè
16:32

45
Sartè
16:40

46
Sartè
16:48

47
Sartè
16:56

48
Sartè
17:04

49
Sartè
17:12

50
Sartè
17:20

51
Sartè
17:28

52
Sartè
17:36

53
Sartè
17:44

54
Sartè
17:52

55
Sartè
18:00

Sartè
18:08

GHJUNTA !