U tistimoniu

U tistimoniu di a prima idizioni, rializatu da Carlos Campos è da Cheyenne Texier.

Legnu di scopa adupratu da Carlos…

…po pirugravatu è urnatu da Cheyenne.