U tistimoniu 2023

L’àrburi tistimoniu di 2023 hè fattu di scubidù. Hè statu rializatu da Jason Lescombes.

Una vera òpara d’arti…

Tistimoniu Currilingua 2023